ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9038591

С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЕН РЕМОНТ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА „ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ ГЕРОИ ОТ ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ" В м. „ПЕТРОВА НИВА", общ. МАЛКО ТЪРНОВО

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 13.02.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Публична покана;
- Условия и указание за участие
- Техническо задание;
- Приложения.

 

 

 

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (PUBLICHNA_POKANA.pdf)Публична покана[ ]128 КБ03-02-2015 14:58
Свали този файл (Dokumentacia_publichna_pokana.doc)Документация[ ]859 КБ03-02-2015 14:58
Свали този файл (Dokumentacia_KSS.xlsx)КСС[ ]13 КБ03-02-2015 14:59
Свали този файл (Zapoved_otkrivane_procedura.pdf)Заповед за откриване на процедура[ ]496 КБ03-02-2015 14:59
Свали този файл (Syobshtenie_NOVO.pdf)Съобщение[ ]281 КБ03-02-2015 14:59
Свали този файл (Tehnicheska_dok.zip)Техническа документация[ ]18503 КБ03-02-2015 15:03
Свали този файл (Protokol_klasirane_PETROVA_NIVA.pdf)Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти[ ]3185 КБ18-02-2015 16:27
Свали този файл (РД-ОП-11.pdf)РД-ОП-11.pdf[Договор за изпълнение № РД-ОП-11/18.03.2015г.]7143 КБ06-04-2015 11:13