ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9030961 С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на канализация на ул. „Марица", ул.„Родопи", част от ул.„8-ми март", част от ул.„Райна княгиня" и „Дико Джелебов" град Малко Търново"

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 07.07.2014 г.

 

 

 

 

Приложения:

 

Протокол от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Съобщение за авансово плащане

Договор

 

 

Съобщение за отваряне на офертите

Прикачания:
Свали този файл (okonchatelno plashtane kanalizacia.pdf)Окончателно плащане[ ]470 КБ23-12-2014 14:22