Обществена поръчка, чрез договаряне без обявление с предмет: „СМР свързани с доставка и монтаж на електронна автомобилна везна  за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Уникален номер в Агенцията по обществени поръчки 00031-2014-0009. 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (pokana.pdf)Покана[ ]10220 КБ30-09-2014 16:34
Свали този файл (Reshtenie.pdf)Решение за публикуване[ ]663 КБ30-09-2014 16:35
Свали този файл (stanovishte.pdf)Становище от АОП[ ]1080 КБ06-10-2014 16:55
Свали този файл (doklad.pdf)Доклад[ ]1365 КБ14-10-2014 16:04
Свали този файл (reshenie...pdf)Решение[ ]1098 КБ14-10-2014 16:04
Свали този файл (informaciq sklu4en dogovor.pdf)Информация за сключен договор[ ]6049 КБ29-10-2014 14:12
Свали този файл (Dogovor el.vezna.pdf)Договор[ ]8036 КБ29-10-2014 14:13
Свали този файл (saobshtenie `.pdf)Съобщение за авансово плащане[ ]530 КБ29-10-2014 15:15
Свали този файл (inf.izpalnen dogovor.pdf)Информация за изпълнен договор[ ]2756 КБ19-12-2014 15:05
Свали този файл (inf.okonchatelno plashtane.pdf)Информация за окончателно плащане[ ]515 КБ19-12-2014 15:05