Община Малко Търново съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:
ОП-2016-04 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски" - гр. Малко Търново"

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки:00031-2016-0004

Решение с идентификационен № 728012
Обявление с идентификационен № 728013

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 12.05.2016г.

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (reshenie.pdf)Решение[ ]3250 КБ13-04-2016 13:23
Свали този файл (obqvlenie.pdf)Обявление[ ]11590 КБ13-04-2016 13:24
Свали този файл (titulna stranica.pdf)Титулна страница[ ]384 КБ13-04-2016 13:24
Свали този файл (Dokumentacia.doc)Документация[ ]505 КБ13-04-2016 13:24
Свали този файл (tehn specifikaciq.pdf)Техническа спецификация[ ]3508 КБ13-04-2016 13:24
Свали този файл (obrazci.rar)Образци[ ]189 КБ13-04-2016 13:25
Свали този файл (protokol 1.pdf)Протокол № 1[ ]3214 КБ06-06-2016 08:40
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти[ ]660 КБ23-06-2016 14:48
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Протокол № 2[ ]5009 КБ30-06-2016 13:48
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Протокол № 3[ ]1903 КБ30-06-2016 13:50
Свали този файл (Reshtenie.pdf)Решение за определяне на изпълнител[ ]1304 КБ30-06-2016 13:59
Свали този файл (informaciq za skluchen dogovor.pdf)Информация за сключен договор[ ]4977 КБ26-07-2016 11:18
Свали този файл (dogovor.pdf)Договор[ ]5884 КБ26-07-2016 11:18
Свали този файл (prilojenie kam dogovor.pdf)Приложение към договор[ ]8920 КБ26-07-2016 11:18