Община Малко Търново съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка , чрез открита процедура с предмет:


ОП-2016-03 "Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ "Юрий Гагарин" в гр. Малко Търново, ЦДГ "Ален мак" с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново" по обособени позиции:Обособена позиция №1: Месо и месни продукти;Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти;Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни; Обособена позиция №4: Яйца;Обособена позиция №5: Масла и мазнини; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива;Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях;Обособена позиция №9: Други хранителни продукти; Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания".

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки:00031-2016-0003

Решение с идентификационен № 727715
Обявление с идентификационен № 727720


Срок за получаване на офертите: до 17:00часа на 11.05.2016г.

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (reshenie.pdf)Решение[ ]3828 КБ12-04-2016 16:08
Свали този файл (obqvlenie.pdf)Обявление[ ]19092 КБ12-04-2016 16:09
Свали този файл (titylna stranica dokumentaciq.pdf)Титулна страница на документация[ ]546 КБ12-04-2016 16:09
Свали този файл (dokumentacia.doc)Документация[ ]483 КБ12-04-2016 16:09
Свали този файл (tehn specifikaciq.pdf)Техническа спецификация[ ]15007 КБ12-04-2016 16:10
Свали този файл (obrazci.doc)Образци[ ]779 КБ12-04-2016 16:10
Свали този файл (Proekt na Dogovor .doc)Проект на договор[ ]794 КБ12-04-2016 16:10
Свали този файл (spravka sapi.pdf)Справка - "Сапи"[ ]10594 КБ12-04-2016 16:11
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Протокол № 1[ ]9601 КБ06-07-2016 13:50
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти[ ]1142 КБ22-07-2016 16:23
Свали този файл (protokol 2 i 3.pdf)Протокол № 2 и № 3[ ]16144 КБ01-09-2016 09:16
Свали този файл (reshenie2.pdf)Решение за избор на изпълнител[ ]6295 КБ01-09-2016 09:18
Свали този файл (resheniehr.pdf)Решение за прекратяване по ОП №2, №4, №5, №7 и № 9[ ]3857 КБ27-09-2016 13:58
Свали този файл (dogovor OP 1.pdf)Договор по ОП 1[ ]5833 КБ08-11-2016 15:25
Свали този файл (prilojenie dogovor OP 1.pdf)Приложение към договор по ОП 1[ ]18360 КБ08-11-2016 15:26
Свали този файл (dogovor OP 3.pdf)Договор по ОП 3[ ]6253 КБ08-11-2016 15:26
Свали този файл (prilojenie dogovor OP 3.pdf)Приложение към договор по ОП 3[ ]18043 КБ08-11-2016 15:26
Свали този файл (dogovor OP 6.pdf)Договор по ОП 6[ ]6151 КБ08-11-2016 15:27
Свали този файл (prilojenie dogovor OP 6.pdf)Приложение към договор по ОП 6[ ]18624 КБ08-11-2016 15:27
Свали този файл (dogovor OP 8.pdf)Договор по ОП 8[ ]6092 КБ08-11-2016 15:27
Свали този файл (prilojenie dogovor OP 8.pdf)Приложение към договор по ОП 8[ ]18494 КБ08-11-2016 15:28
Свали този файл (dogovor OP 10.pdf)Договор по ОП 10[ ]6317 КБ08-11-2016 15:28
Свали този файл (prilojenie dogovor OP 10.pdf)Приложение към договор по ОП 10[ ]19361 КБ08-11-2016 15:28
Свали този файл (info skluchen dogovor.pdf)Информация за сключен договор по ОП 1, 3, 6, 8, 10[ ]7196 КБ08-11-2016 15:29