Община Малко Търново съобщава, че на сайта на  Агенцията по обществени поръчки е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка , чрез открита процедура с предмет:

ОП-2016-02 „Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Изгрев“ гр. Малко Търново“.

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки:00031-2016-0002

 

Решение с идентификационен №  721329

Обявление с идентификационен № 721335

Срок за получаване на офертите: до 17:00часа на 20.04.2016г.

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (reshenie.pdf)Решение[ ]2779 КБ22-03-2016 15:38
Свали този файл (obqvlenie.pdf)Обявление[ ]9889 КБ22-03-2016 15:38
Свали този файл (titulna stranica.pdf)Титулна страница - документация[ ]415 КБ22-03-2016 15:39
Свали този файл (DOKUMENTAZIA.doc)Документация[ ]480 КБ22-03-2016 15:39
Свали този файл (tehnicheska specifikaciq.pdf)Техническа спецификация[ ]2448 КБ22-03-2016 15:39
Свали този файл (obrazci.rar)Образци[ ]316 КБ22-03-2016 15:40
Свали този файл (protokol 1.pdf)Протокол № 1[ ]3037 КБ28-04-2016 09:18
Свали този файл (91-00-249.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти[ ]512 КБ30-05-2016 15:28
Свали този файл (protokoli 2,3.pdf)Протоколи № 2 и № 3[ ]3484 КБ08-06-2016 08:31
Свали този файл (resheniet.pdf)Решение за избор на изпълнител[ ]1314 КБ08-06-2016 08:32
Свали този файл (Dogovor s prilojenia.pdf)Договор с приложения[ ]11026 КБ06-07-2016 16:35
Свали този файл (inf.skluchen dogovor.pdf)Информация за сключен договор[ ]3402 КБ06-07-2016 16:40
Свали този файл (91-00-437.pdf)Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор[ ]510 КБ02-09-2016 11:27
Свали този файл (informaciq.pdf)Обявление за приключване на договор[ ]2123 КБ07-09-2016 14:29