Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез открита процедура с:


Решение с идентификационен № 696449
Обявление с идентификационен № 696450

С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СГРАДА В ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО В УПИ VII-338 В КВАРТАЛ 17 ПО ПЛАНА НА ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО"

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Малко Търново, адрес: гр. Малко Търново п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна" № 3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до 17:00 часа на 07.12.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Решение;
- Обявление;
- Документация;
- Приложения;

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (Syobshtenie.pdf)Съобщение[ ]193 КБ09-11-2015 15:20
Свали този файл (1. Решение.pdf)Решение[ ]2686 КБ09-11-2015 15:20
Свали този файл (2. Обявление.pdf)Обявление[ ]6327 КБ09-11-2015 15:20
Свали този файл (3. Заповед октриване на ОП.pdf)Заповед за откриване на ОП[ ]532 КБ09-11-2015 15:21
Свали този файл (Документация_Ремонт.pdf)Документация[ ]706 КБ09-11-2015 15:21
Свали този файл (TEHNICESKO ZADANIE.pdf)Техническо задание[ ]338 КБ09-11-2015 15:22
Свали този файл (6. Количествени сметки.xls)Количествени сметки[ ]198 КБ09-11-2015 15:22
Свали този файл (Приложения.rar)Приложения[ ]230 КБ09-11-2015 15:22
Свали този файл (zapoved_socialni.pdf)Заповед [ ]3388 КБ08-12-2015 11:56
Свали този файл (PROTOKOL_SOCIALNI_1.pdf)Протокол[ ]4082 КБ09-12-2015 16:50
Свали този файл (protokol 2.pdf)Протокол № 2[ ]1298 КБ15-12-2015 11:54
Свали този файл (RESHENIE_SOCIALNI_1.pdf)Решение[ ]8059 КБ15-12-2015 11:54
Свали този файл (DOGOVOR_MIL_STROI.pdf)Договор[ ]31477 КБ08-01-2016 11:36
Свали този файл (informaciq.pdf)Информация за сключен договор[ ]4314 КБ08-01-2016 13:53
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]282 КБ08-01-2016 14:11
Свали този файл (info.pdf)Информация за изпълнен договор[ ]2143 КБ16-09-2016 13:46

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре