Община Малко Търново съобщава, че на сайта на  Агенцията по обществени поръчки е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка , чрез открита процедура с предмет:

ОП-2015-07 “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2015/2016 г. на територията на Община Малко Търново”.

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00031-2015- 0007

Решение за публикуване № 687919

Обявление за обществена поръчка № 687921

Срок за получаване на офертите: до 17:00часа на 15.10.2015г.

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (reshenie.pdf)Решение[ ]2866 КБ16-09-2015 14:11
Свали този файл (obiavlenie.pdf)Обявление[ ]9908 КБ16-09-2015 14:11
Свали този файл (tituen list dokumentaciq.pdf)Титулна страница документация[ ]427 КБ16-09-2015 14:12
Свали този файл (DOKUMENTAZIA.doc)Документация[ ]481 КБ16-09-2015 14:12
Свали този файл (proekto dogovor.doc)Проекто - договор[ ]102 КБ16-09-2015 14:13
Свали този файл (Оbrazci.rar)Образци[ ]142 КБ16-09-2015 14:13
Свали този файл (protokol 1.pdf)Протокол № 1[ ]2560 КБ19-10-2015 10:59
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти[ ]517 КБ30-10-2015 09:07
Свали този файл (protokol 2.pdf)Протокол № 2[ ]2130 КБ10-11-2015 08:22
Свали този файл (protokol 3.pdf)Протокол № 3[ ]1495 КБ10-11-2015 08:22
Свали този файл (resheniezimno.pdf)Решение[ ]1855 КБ10-11-2015 08:23
Свали този файл (dogovor.pdf)Договор[ ]12123 КБ01-12-2015 14:20
Свали този файл (informaciq skluchen dogovor.pdf)Информация за сключен договор[ ]4512 КБ01-12-2015 14:20
Свали този файл (91-00-599.pdf)Информация за извършено плащане по договор[ ]461 КБ22-12-2015 12:58
Свали този файл (91-00-11.pdf)Информация за извършено плащане по договор[ ]627 КБ07-01-2016 10:02
Свали този файл (91-00-63.pdf)Информация за извършено плащане по договор[ ]490 КБ02-02-2016 14:06
Свали този файл (91-00-160.pdf)Информация за извършено плащане по договор[ ]564 КБ29-03-2016 10:48
Свали този файл (91-00-272.pdf)Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение[ ]535 КБ08-06-2016 10:32
Свали този файл (nformaciq izpalnen dogovor.pdf)Информация за изпълнен договор[ ]2562 КБ22-08-2016 10:58