ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез открита процедура с:

Решение с идентификационен № 697692

Обявление с идентификационен № 697693

С ПРЕДМЕТ: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и осъществяването на авторски надзор по проект „Ремонт и рехабилитация на местните общински пътища в Община Малко Търново“

ВТОРИ ЕТАП: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и осъществяването на авторски надзор за общински път BGS2098 / III – 907, м. Босна- Визица / - Заберново“

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Малко Търново, адрес: гр. Малко Търново п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до 17:00 часа на 27.08.2015г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Решение;

- Обявление;

- Документация;

- Приложения;

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (Заповед № 308 от 29.07.2015г.pdf)Заповед[ ]588 КБ29-07-2015 10:20
Свали този файл (Решение_АОП_679692.pdf)Решение[ ]134 КБ29-07-2015 10:23
Свали този файл (Обявление_АОП_679693.pdf)Обявление[ ]179 КБ29-07-2015 10:24
Свали този файл (Документация за участие.docx)Документация[ ]195 КБ29-07-2015 10:24
Свали този файл (Образец №13.xls)Образец 13[ ]31 КБ29-07-2015 10:24
Свали този файл (Приложение към Техническа спецификация.rar)Приложение към техническа спецификация[ ]19430 КБ29-07-2015 10:25
Свали този файл (ЗК-372.pdf)Заповед за назначаване на комисия[ ]650 КБ28-08-2015 12:08
Свали този файл (Протокол № 1.pdf)Протокол № 1[ ]242 КБ02-09-2015 16:40
Свали този файл (protokol№ 2.pdf)Протокол № 2[ ]982 КБ07-09-2015 14:01
Свали този файл (ЗК-395.pdf)Заповед [ ]617 КБ10-09-2015 14:59
Свали този файл (dogovor.pdf)Договор[ ]4931 КБ09-10-2015 08:06
Свали този файл (info.pdf)Информация за сключен договор[ ]5018 КБ08-12-2015 11:52