ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Открита процедура
С ПРЕДМЕТ:  

ОП-2015-02 "Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на отпадъците/РСУО/ в Регион Малко Търново, включително извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на нейната територия“

Решение за публикуване № 663077
Обявление за обществена поръчка № 663075

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 04.06.2015 г.

 

 

Прикачания:
Свали този файл (Reshenie.pdf)Решение[ ]2810 КБ24-04-2015 16:05
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Обявление[ ]11585 КБ24-04-2015 16:05
Свали този файл (Dokumentaciq.pdf)Документация[ ]44498 КБ24-04-2015 16:07
Свали този файл (Obrazci.zip)Образци[ ]226 КБ24-04-2015 16:07
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения[ ]746 КБ22-06-2015 16:11
Свали този файл (protokoli.pdf)Протоколи № 1,2,3[ ]5826 КБ03-07-2015 09:49
Свали този файл (reshenie za izbor na izpalnitel.pdf)Решение за избор на изпълнител[ ]862 КБ03-07-2015 09:50
Свали този файл (91-00-375.pdf)Информация за освобождаване на гаранция за участие[ ]495 КБ29-07-2015 08:40
Свали този файл (dogovor s prilojeniq.pdf)Договор с приложения[ ]37211 КБ30-07-2015 11:16
Свали този файл (obqvlenie.pdf)Информация за сключен договор[ ]5738 КБ30-07-2015 13:25
Свали този файл (91-00-532.pdf)Информация за извършено плащане по договор [ ]491 КБ12-11-2015 14:15
Свали този файл (плащане 2.pdf)Информация за извършено плащане по договор[ ]502 КБ22-12-2015 12:55