Национален възпоменателен събор - м. Петрова нива

20 август 2016 год.