Голямата Аязма в местността Влахов дол

27.05.2018 год.