Общините в България

Списък с контактна информация на всички общини на територията на Република България, подредени по азбучен ред.

 

 

Държавни институции

Списък с връзки към административните уебсайтове на най-важните държавни институции.

 

Фондация за реформа в местното самоуправление(ФРМС)

Фондацията за реформа в местното самоуправление е независим професионален център, подкрепящ местната демокрация.

 

Национално сдружение на общините в Република България

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Неговата цел е силно, ефективно, изцяло в полза на гражданите и отговорно местно самоуправление.