https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни в горски фонд на територията на община Малко Търново.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165(сто шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг отправям настоящата покана до местната общност за участие в провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на краткосрочен и дългосрочен общински дълг, което обсъждане ще се проведе на 13.03.2020 г. от 13.00 часа в Залата на НЧ „Просвета – 1914", на адрес: гр. Малко Търново, ул. „България" № 20.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-63/17.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Военно окръжие - Бургас информира випускниците на средните училища в Област Бургас, че за учебната 2020/2021 г., ВВВУ „Георги Бенковски" обявява ранно записване на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" в професионално направление „Военно дело", редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и по специализации.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 20.01.2020 година от 15:00 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.

Военно окръжие - Бургас обявява, че на 16 и 17 февруари 2020 г. ще се проведе кампанията за ранен прием на НВУ "Васил Левски"- гр. В. Търново.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 000057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3

С Ъ О Б Щ А В А

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново в УПИ II, кв. 80 /ПИ 46663.501.1833/. Проектът предвижда изграждане на едноетажна сграда с Г-образна форма, ситуирана в североизточния край на имота. Застроената и разгънатата застроена площ е 395,25 кв.м. В сградата ще бъдат настанени лица с умствена изостаналост.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 587/19.12.2019 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот Х-за производствена база на БКС, квартал 2 по плана на гр. Малко Търново.

 

Община Малко Търново съобщава, че  във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при дива свиня на територията на община Малко Търново е издадена заповед на Директора на Регионална дирекция по горите, с които са дадени указания относно достъпа и движението на хора и МПС в засегнатите територии.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 18.12.2019 година от 14:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.11.2019 година от 14:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново
ДО
Вълчо Георгиев Георгиев
с.Визица
СЪОБЩЕНИЕ №1 / 18.11.2019г.
Уведомяваме Ви, че Ви е издадена заповед № 521/ 28.10.2019г. за незаконен обект:"Полумасивна жилищна сграда - част" в източната част на УПИ I-90 кв. 14, поземлен имот № 91 по плана за с.Визица.

Уважаеми Дами и Господа,

във връзка с приемане на План - сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2020 г и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Малко Търново, в срок до 11.12.2019 г може да подавате вашите писмени предложения и възражения в сградата на Общинска администрация гр. Малко Търново, ул. "Малкотърновска комуна" № 3 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Уважаеми съграждани, 

във връзка с промени в Наредбата за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, в срок до 11.12.2019 г може да подавате вашите писмени предложения и възражения в сградата на Общинска администрация гр. Малко Търново,  ул. "Малкотърновска комуна" № 3 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проекта на Наредбата за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци може да видите тук.

Мотивите към Проекта на Наредбата за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци може да видите тук.

Уважаеми съграждани,

С настъпване на отоплителният есенно-зимен сезон се увеличава вероятността от допускане нерегламентирано изгаряне на отпадъци – излезли от употреба гуми, отпадъци от текстил, пластмаси, стари мебели, дървени дограми и други.
По този повод и с цел недопускане замърсяването на въздуха с вредни емисии, които са канцерогенни, ръководството на община Малко Търново се обръща към Вас с призив да не извършвате изгаряне на такъв вид отпадъци.
При констатирано от ваша страна изгаряне на такъв вид отпадъци, които замърсяват атмосферния въздух, моля веднага да подадете сигнал до общината на тел. 05952 3157 /дежурен по общински съвет за сигурност/.
Нека с общи усилия да съхраним чистотата на нашата природа.

От ръководството на Община Малко Търново

 

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 540/06.11.2019 г. на заместник кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот II-94, квартал 13 по плана на с. Заберново.

 

Уважаеми дами и господа,

първото заседание на новоизбрания Общински съвет в Малко Търново ще се проведе на 4 ноември    /понеделник/  от 10:00 часа в зала "Иван Стратиев" на Народно читалище "Просвета 1914" .

На тази първа тържествена сесия ще положат клетва избрания за Кмет на Община Малко Търново  г-н Илиян Янчев, Общинските съветници и избрания идната неделя за Кмет на кметство село Звездец.

Ще бъде избран и председател на Общински съвет - Малко Търново, а процедурата ще бъде ръководена от областния управител на област Бургас г-н Вълчо Чолаков.

О Б Я В А

Министерство на отбраната набира кандидати, мъже и жени, за приемане на служба във военно поделение 48940-Бургас (Лозово).

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 117 (сто и седемнадесет) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре