https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Списък на мерите и пасищата на територията на община Малко Търново за индивидуално ползване, определен с Решение № 62/26.02.2020 на Общински съвет Малко Търново.

                                                                              СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 84/28.02.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 27022.29.98 по кадастралната карта / №290098 по КВС/, м. „Лъките", землище с. Евренозово.

 

Във връзка със създалата се епидемична обстановка в страната Дирекция социално подпомагане гр. Царево уведомява заинтересованите страни за следното:

Във връзка с проведено заседание на Кризисния щаб към Община Малко Търново на 30.03.2020 г е издадена Заповед за въведените мерки.

На основание Заповед на Министъра на здравеопазването е удължен срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г включително.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот с идентификатор 46663.10.111, в землището на гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. Звездец.

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, Кмета на община Малко Търново е издал заповед с мерки.

Във връзка с издадена зопавед на Министъра на здравеопазването е издадена Заповед от Кмета на общината, с която се забранява на лица до 60 годишна възраст да посещават  хранителните магазини и аптеки от 08.30 до 10.30 часа всеки ден.

Във връзка с усложняваща се епидемична обстановка в страната, със заповед на Кмета на Община Малко Търново са въведени допълнителни мерки.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 24.03.2020 година от 16:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки от Министъра на здравеопазването е издадена Заповед на Кмета на Община Малко Търново, отнасяща се до търговските обекти и пропускателния режим в тях.

Във връзка със заповед № 131/17.03.2020 г на Министъра на здравеопазването, е издадена Заповед на Кмета на Общината с допълнителни мерки.

Уважаеми съграждани, във връзка със създалата се обстановка на територията на Република България се отменя срещата обявена за 16.03.2020 г от 16:45 ч в зала "Иван Стратиев" на НЧ "Просвета 1914" гр. Малко Търново, относно информационна кампания по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", финансираща проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със заповед № 103/13.03.2020г. за свикване на кризисния щаб в Община Малко Търново и заповед № 104/13.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново за предприемане на действия по набелязаните мерки за ограничаване на опасността от разпространението на COVID-19 и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заседание на общински кризисен щаб, се въвеждат допълнително следните противоепидемични мерки на територията на Община Малко Търново до 29.03.2020 г.:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заседание на общински кризисен щаб, сформиран със Заповед № 103/13.03.2020 г. Кмета на Община Малко Търново издаде заповед с мерки.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 18.03.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново съобщава, че на 16.03.2020 г от 16:45 ч в зала "Иван Стратиев" на НЧ "Просвета 1914" гр. Малко Търново, ще се проведе информационна кампания по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", финансираща проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г на Министъра на здравеопазването с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, е издадена заповед от Кмета на Община Малко Търново за превантивните мерки.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.02.2020 година от 14:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре