Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свикваа заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.06.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

Представители на община Малко Търново взеха участие в двустранен семинар за обмяна на опит в Осло, Кралство Норвегия чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени.

- Информация за посещението в Осло, Кралство Норвегия

- Презентации 

- Снимки

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски".

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.05.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

Ръководството на община Малко Търново обявява на заинтересованите лица, че във връзка с разпоредбата на чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда са стартирани дейностите за актуализиране на Общинската програма за опазване на околната среда, като същата ще обхваща периода 2021-2028 г.
Във връзка с изготвянето на проекта в 20-дневен срок, считано от 17.05.2022 г., всеки който желае да се включи в подготовката на упоменатия по-горе стратегически документ, може да изпраща предложения на официалния имейл на общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3.

Общинска администрация Малко Търново

О Б Я В А
до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за реконструкция и благоустрояване на дворното пространство на ОДЗ „Юрий Гагарин" в гр. Малко Търново. Проектът предвижда направата на открити площадки за игра, където ще се монтират комбинирани детски съоръжения и градинска мебел /слънцезащитна класна стая на открито, пейки, кошчета за отпадъци/. Предвидена е площадка „Безопасност на движението по пътищата", която представлява рисуван асфалт с умален макет на пътно кръстовище с пешеходни пътеки и улици. Ще бъде подменена настилката на дворното пространство. Ще бъде засадена декоративна дървесна и храстова растителност. Предвидена е санитарна резитба за подмладяване на короните на дърветата и за освежаване на съществуващата храстова растителност.

 

...

Община Малко Търново уведомя заинтересованите страни, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 69328.102.213, по кадастралната карта на с. Стоилово, местност "Край село - СРГ" с възложител "Натс Комерс" ЕООД.

Заинтересованите лица могат да изразят своите становища до Община Малко Търново.

Информация е достъпна на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите гр. Бургас на адрес www.riosvbs.com 

Община Малко Търново Ви уведомява, че във връзка с провеждането на техническа проверка и профилактика на сиренната система на 28.04.2022 г /четвъртък/, ще се извърши контролирано пускане на сирените, по подготовка на тренировката по оповестяване на страната на 02.06.2022 г – Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България.

Община Малко Търново уведомява ТИХОН ПЕТРОВ БАХОВ, че са издадени указания за временно укрепване на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН за сграда НКЦ "Къща на Димо Берберов" в гр. Малко Търново, ул. "22-ри октомври" УПИ I-574, кв. 28.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 20.04.2022 година от 15:00 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.03.2022 година от 15:00 часа в лекционната зала на читалище „Просвета", община Малко Търново.

Община Малко Търново съобщава, че със заповед на министъра на околната среда и водите периода от 01.04.2022 г – 31.10.2022 г е определен за пожароопасен в защитените територии, изключителна държавна собственост, особено на територията на резерватите „Витаново", „Средока", „Узунбуджак".
С оглед недопускане на пожари и намаляване на последиците от тях е необходимо да се предприемат следните мерки:
- Собствениците на земеделски земи трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
- Забранява се паленето на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви.
- Забранява се паленето на открит огън на разстояние по малко от 100м от границите на горските територии.
- Изхвърлянето на горими отпадъци да става на определените за целта места.
- Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
- Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места.
- Лице забелязало

...

Община Малко Търново уведомява ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ, че е издадена заповед ЗК-65/09.02.2022 г, относно одобряване частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III - 112, кв. 20 по плана на с. Бяла вода, състоящ се в  поставяне  в съответствие на северозападната регулационна граница линия на УПИ III - 112 по имотната граница на поземелн имот 112.

Община Малко Търново уведомява ДОРА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, КОСТАДИН СТОЯНОВ РАЧЕВ, АТАНАС СТАМОВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЗЛАТИНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ИВЕЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, ЯНИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, че е издадена заповед ЗК-46/27.01.2022 г на Кмета на Община Малко Търново относно премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда разположена в УПИ III - 336, кв. 29 по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново уведомява ЖИВКО ИВАНОВ ЕВТИМОВ, РОСКА ЖЕЛЕВА ЕВТИМОВА, че е издадена заповед ЗК-45/27.01.2022 г на Кмета на Община Малко Търново относно премахване на рушаща се двуетажна паянтова жилищна сграда разположена в УПИ II-221, кв. 14 по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново уведомява МАРИЯ КИРЯЗОВА ГЕОРГИЕВА, ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ, МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ДИМО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ, СТОЯН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ, МАВЕР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, че е издадена заповед ЗК- 39/21.01.2022 г на Кмета на Община Малко Търново относно премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда в УПИ XI - 184, кв. 19 по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново уведомява СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА, ИВАН СТОЯНОВ АНАСТАСОВ, че е издадена заповед ЗК-40/21.01.2022 г на Кмета на Община Малко Търново относно премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда разположена в УПИ IV- 67, кв. 11 по плана на с. Стоилово.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре