Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Облщина Малко Търново ви кани на официална церемония "Първа копка" на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в м. "Райков чукар" до с. Звездец.

Община Малко Търново уведомява ЗЛАТКА ЯНЧЕВА КОВАЧЕВА, че е изготвен ПУП - ПРЗ за УПИ III-234 и УПИ IV-234 кв. 12 по плана на с. Стоилово, състоящ се в обединяване на УПИ III-233 и УПИ IV-234 в един общ УПИ III-233, 234. 

ОБЯВА

На основание чл. 72, ал. 4  от ППЗСПЗЗ общинска служба по земеделие Бургас обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.07.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява ЗЛАТКА ТОДОРОВА СТОЙНОВА - БАЗИЛ, че е издадено уведомление по чл. 26, ал. 1 от АПК. С пълния текст на съобщението може да се запознаете в прикачения файл.

До наследниците на имот 17693.52.48 м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково


Община Малко Търново, уведомява наследниците на имот 17693.52.48 м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково, че е изготвен ПУП - ПЗ, състоящ се в промяна пердназначението на територията на депото от "сметище" в "за рекултивация на депо за неопасни отпадъци".

Областният управител Мария Нейкова ще проведе приемен ден в гр. Малко Търново на 23 юли /петък/ от 10:30.
Записванията се извършват на телефон 056 894 149, 0878 11 55 59 всеки работен ден.

Община Малко Търново съобщава:
В Държавен вестник бр. 56/06.07.2021 г. е обнародвано обявление за одобряване на проект на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Нов електропровод 110 кV от новопроектирана ФЕЦ „Малко Търново" в ПИ 46663.52.588, м. „Добържана", гр. Малко Търново до подстанция „Малко Търново" в ПИ 46663.501.60".

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 155 /сто петдесет и пет/ вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Сухопътни войски.

Община Млако Търново уведомява заинтересованите лица, че е издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за поставяне на регулационна линия в кв. 25, по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново информира жителите на Общината, че от 01.07. до 02.07.2021г. от 20.00 часа до 10.00 часа, ще се извърши дезинсекция на пълзящи насекоми.

Община Малко Търново уведомява жителите на Общината, че от 05.07.2021г. ще има промяна в изпълнението на следните автобусни линии от фирмата превозвач „М - БУС" ООД, изпълняваща обществения превоз на пътници по автобусните линии от областните и общинските транспортни схеми.

29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Община Малко Търново, призовава всички участници в движението по пътищата към отговорно отношение на пътя.

Безопасността на движението по пътищата е ангажимент на цялото общество.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.06.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа", в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 23.06.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за:


1. потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа";
2. заемане на длъжност „Социален асистент" за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа";
Допълнителна информация за новата социална услуга можете да намерите на следния линк http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/uslugi/2019-10-09-07-10-14/asistentska-podkrepa. Там ще се запознаете с условията за кандидатстване и ще можете да изтеглите образците на заявлението и декларацията.

За допълнителна информация можете да позвъните на тел. 05952 / 3536 - г-жа Катерина Войкова, Директор на ДЦПЛУ М.Търново.

 

 

Уважаеми съграждани, 

Община Малко Търново ви уведомява, че има внесено в РИОСВ - гр. Бургас уведомление за инвестиционно предложение "Демонстрационен проект "Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново". 

Подробна информация за инвестиционното предложение може да прочетете ТУК

Община Малко Търново съобщава, че във връзка с подадено заявление е разрешено изготвянето на проект за изменение на ПУП - ПР и ПУР за УПИ IX-62, кв. 8 по плана на с. Заберново.

Община Малко Търново, съобщава че във връзка с постъпило заявление е разрешено изготвянето на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VI-16, кв. 10 по плана на с. Визица.

Община Малко Търново, уведомява Ганка Илиева Байчева, че е издадена Заповед № ЗК - 186/21.05.2021 г, относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII-325, 326, кв. 26 по плана на с. Стоилово.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре