Въвеждане на мерки във връзка с дейността на земеделските производители и реализиране на произведената от тях продукция.