Уважаеми съграждани, във връзка със създалата се обстановка на територията на Република България се отменя срещата обявена за 16.03.2020 г от 16:45 ч в зала "Иван Стратиев" на НЧ "Просвета 1914" гр. Малко Търново, относно информационна кампания по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", финансираща проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.