Военно окръжие - Бургас информира випускниците на средните училища в Област Бургас, че за учебната 2020/2021 г., ВВВУ „Георги Бенковски" обявява ранно записване на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" в професионално направление „Военно дело", редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и по специализации.