Детска градина "Ален мак" с.Звездец

ЗАПОВЕД

За определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

№44/12.07.2019 година

На основание чл.13г, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предлагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

приетата с ПМС № 251 от 27.09.2016г., оби., ДВ бр.77 от 4.10.2016г в сила от 4.10.2016г., изм. и доп., бр.89 от 11.11.2016г., в сила от 11.11.2016г., бр 36 от 5.05.2017г

 

Прикачания:
Свали този файл (Zvezdec-12.07.2019.pdf)Заповед[Заповед]296 КБ12-07-2019 18:00