Отркита е процедура за провеждане на таен търг на 15.07.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 15 от общинския поктрит пазар, находящ се на улица "България" гр. Малко Търново.