С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
        Община Малко Търново уведомява жителите на Общината, че от 15.11.2020г. ще има промяна в изпълнението на следните автобусни линии от фирмата превозвач „М - БУС “ ООД, изпълняваща обществения превоз на пътници по автобусните линии от областните и общинските транспортни схеми:
 
 
1.гр. Бургас – гр. Малко Търново - с часове на тръгване от гр. Бургас:
•от понеделник до събота включително: в 8.00 часа, в 14.00 часа и в 16.30 часа.
•в неделя: в 8.00 часа и 14.00 часа.
2.гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново:
•от понеделник до събота включително: в 8.00 часа, в 9.30 часа и в 16.30 часа.
•в неделя : 9.30 часа и 16.30 часа.
Всички други автобусни линии остават непроменени и ще се изпълняват както до сега, считано от 21.09.2020г.
 
 
Телефон за връзка: 05952/3184
 
 
 От ръководството
 на Община Малко Търново