Във връзка със заповед № РД-01-239/26.04.2020 г на Министъра на здравеопазването е издадена Заповед на Кмета на Община Малко Търново, отнасяща се до посещенията на градски парк и градина.