https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.

Съобщения

На основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-168/ 12.05.2021г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработването на Подробен устройствен план -

Прочети повече

Община Малко Търново уведомява Йорданка Георгиева Цветкова, че е издадена заповед № ЗК-74/10.03.2021 г, относно одобряване изменението на ПУП - ПРЗ за УПИ VI - 194, УПИ VIII и УПИ IX, кв. 13 с. Звездец.

Прочети повече

Община Малко Търново уведомява Димитър Вълчев Капинов, че е издадена заповед № ЗК-74/10.03.2021 г, относно одобряване изменението на ПУП - ПРЗ за УПИ VI - 194, УПИ VIII и УПИ IX, кв. 13 с. Звездец.

Прочети повече

Съобщение за издадена Заповед №ЗК-96/23.03.2021г.
Публикувано на: сряда, 28 април 2021г.

Община Малко Търново съобщава Заповед №ЗК-96/23.03.2021г. на Кмета на Община Малко Търново

Община Малко Търново, съобщава на Марина Атанасова Янгьозова, с адрес: гр. Бургас кс. "Изгрев", №21, вх.5, ет.8, ап.21 че е издадена Заповед №ЗК-96/23.03.2021г. на Кмета на Община Малко Търново за премахване на : паянтова жилищна сграда находяща се в УПИ XVII-240 кв.25 по плана на с.Стоилово.

Със съдържанието на заповед №ЗК-96/23.03.2021г. на Кмета на Община Малко Търново може да се запознаете в стая №6 от 9:00ч. до 16:00ч., находяща се в сградата на Община Малко Търново.

Заповедта подлежи на оспорване чрез Община Малко Търново пред Бургаски административен съд в 14-/четиринадесет/дневен срок считано от датата на съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Община Малко Търново

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре