https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Във връзка с усложняваща се епидемична обстановка в страната, със заповед на Кмета на Община Малко Търново са въведени допълнителни мерки.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 24.03.2020 година от 16:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки от Министъра на здравеопазването е издадена Заповед на Кмета на Община Малко Търново, отнасяща се до търговските обекти и пропускателния режим в тях.

Във връзка със заповед № 131/17.03.2020 г на Министъра на здравеопазването, е издадена Заповед на Кмета на Общината с допълнителни мерки.

Уважаеми съграждани, във връзка със създалата се обстановка на територията на Република България се отменя срещата обявена за 16.03.2020 г от 16:45 ч в зала "Иван Стратиев" на НЧ "Просвета 1914" гр. Малко Търново, относно информационна кампания по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", финансираща проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със заповед № 103/13.03.2020г. за свикване на кризисния щаб в Община Малко Търново и заповед № 104/13.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново за предприемане на действия по набелязаните мерки за ограничаване на опасността от разпространението на COVID-19 и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заседание на общински кризисен щаб, се въвеждат допълнително следните противоепидемични мерки на територията на Община Малко Търново до 29.03.2020 г.:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заседание на общински кризисен щаб, сформиран със Заповед № 103/13.03.2020 г. Кмета на Община Малко Търново издаде заповед с мерки.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 18.03.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново съобщава, че на 16.03.2020 г от 16:45 ч в зала "Иван Стратиев" на НЧ "Просвета 1914" гр. Малко Търново, ще се проведе информационна кампания по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", финансираща проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г на Министъра на здравеопазването с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, е издадена заповед от Кмета на Община Малко Търново за превантивните мерки.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.02.2020 година от 14:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

                                                                           СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 62/06.02.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот XV-309, квартал 25 по плана на с. Стоилово.

 

                                                                   СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 61/06.02.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот II-за терен за МТС, квартал 61 по плана на гр. Малко Търново.

 

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 12.02.2020 година от 14:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни в горски фонд на територията на община Малко Търново.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165(сто шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-63/17.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Военно окръжие - Бургас информира випускниците на средните училища в Област Бургас, че за учебната 2020/2021 г., ВВВУ „Георги Бенковски" обявява ранно записване на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" в професионално направление „Военно дело", редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и по специализации.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 20.01.2020 година от 15:00 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.

Военно окръжие - Бургас обявява, че на 16 и 17 февруари 2020 г. ще се проведе кампанията за ранен прием на НВУ "Васил Левски"- гр. В. Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре