ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 2017-2020 Г

 

Програма за енергийна ефективност

Отчет на Програма за енергийна ефективност за 2018 г

                                                                                                                                                                                 публикувано на 14 януари 2020 г, 10:30 ч

 

Отчет на Програма за енергийна ефективност за 2019 г

                                                                                                                                                                              публикувано на 28 февруари 2020 г, 09:45 ч

 

 

Отчет на Програма за енергийна ефективност за 2020 г

                                                                                                                                                                              публикувано на 30 март 2021 г, 15:36 ч