Програма за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново за периода 2014 - 2020 г