Съгласно заповед № ЗК - 339/29.07.2021 г, определените лица за преброяване на безстопанствени кучета на територията на община Малко Търново са следните:

1. Доктор Марин Ескидаров - главен инспектор в отдел "ЖЗ" към ОДБХ гр. Бургас;

2. Красимира Георгиева - началник - отдел "ОПСД" към Община Малко Търново;

3. Диана Филчева - главен експерт в отдел "ОПСД" към Община Малко Търново