Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Малко Търново /2016-2020/                                      

                                      Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Малко Търново /2011-2015/