Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улична мрежа в селата Бръшлян, Калово, Стоилово, Близнак, Бяла вода, Звездец и Граматиково на територията на Община Малко Търново"

Публикувано на: 18.08.2014 год.

Валидно до: 22.08.2014 год., 10:00 часа