ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО СЪОБЩАВА, че на сайта на агенцията по обществени поръчки е обявена ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ.2 , Т.2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ в община Малко Търново"
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 20.12.2013 г.

- Решение за откриване на обществена поръчка;

- Обявление;

- Документация и образци

 

Прикачания:
Свали този файл (Syobshtenie.pdf)Съобщение[ ]91 КБ27-10-2015 10:03