Община Малко Търново, на основание чл.68 и сл. от ЗОП уведомява участниците в обявената обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на доставка на оборудване на ПП депа, защитни средства и средства за наблюдение и комуникация по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари", финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г., че на 03.02.2014 год., от 14:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, находища се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2. ще отвори получените оферти по реда на тяхното постъпване съгласно утвърдената документация.

 

Прикачания:
Свали този файл (31012014.pdf)Съобщение[ ]221 КБ14-10-2015 16:06