Съобщение за отваряне офертите за обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на Община Малко Търново"
Публикувано на: 14.01.2014 год.
Валидно до: 15.01.2014 год., 10:00 часа
Община Малко Търново, на основание чл.68 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по съкратените правила, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО", че комисията назначена със заповед на № 12/ 14.01.2014г. на кмета на Община Малко Търново, на 15.01.2014 год., от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, находища се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2. ще отвори офертите по реда на тяхното постъпване и ще проверява за наличието на три отделни запечатани плика - Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3 съгласно утвърдената документация.

 

Прикачания:
Свали този файл (14012014.pdf)Съобщение[ ]122 КБ14-10-2015 15:56