На основание чл. 29 и сл. от ЗОП Община Малко Търново дава следните разяснения на поставените въпроси за обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО".

 

Прикачания:
Свали този файл (02012014.pdf)Съобщение[ ]305 КБ14-10-2015 15:48