На основание чл. 29 и сл. от ЗОП Община Малко Търново дава следните разяснения за
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАС ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО".

 

 

Прикачания:
Свали този файл (21122013.pdf)Съобщение[ ]664 КБ14-10-2015 15:46