COУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР. МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9019793
С ПРЕДМЕТ: „Разработване на програми за допълнителни занятия на децата, застрашени от отпадане" за изпълнение на Договор № BG051PO001-4.1.05 - 0198 по проект: „ Аз и ти: Заедно можем повече – приеми ме такъв, какъвто съм", схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
Срок за получаване на офертите: до 16,00 часа на 18.09.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]650 КБ14-10-2015 14:37
Свали този файл (DOKUMENTACIA.doc)Документация[ ]194 КБ14-10-2015 14:38
Свали този файл (Publichna pokana.pdf)Публична покана [ ]447 КБ14-10-2015 14:38
Свали този файл (tehni4_cpezif.doc)Технически спецификации[ ]228 КБ14-10-2015 14:45
Свали този файл (rakovodstvo_22.07.2011.pdf)Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна [ ]434 КБ14-10-2015 14:45
Свали този файл (ukazania.doc)Условия и указания за участие[ ]218 КБ14-10-2015 14:46
Свали този файл (obrazec _1 administrativni svedenia.doc)Образец №1 - Административни и юридически сведения[ ]186 КБ14-10-2015 14:46
Свали този файл (obrazec _2 predlojenie za izpalnenie.doc)Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката [ ]214 КБ14-10-2015 14:46
Свали този файл (obrazec _3 cenovo_predlojenie.doc)Образец № 3 - Ценово предложение [ ]199 КБ14-10-2015 14:50
Свали този файл (obrazec_4 spisak dogovori.doc)Образец № 4 - Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръч[ ]194 КБ14-10-2015 14:50
Свали този файл (obrazec _5 spisak eksperti.doc)Образец № 5 - Декларация – списък на ключовите експерти с необходимите квалифика[ ]196 КБ14-10-2015 14:50
Свали този файл (obrazec _6 avtobiografia_ekspert.doc)Образец № 6 - Професионална автобиография [ ]198 КБ14-10-2015 14:51
Свали този файл (obrazec _7 deklaracia kluchev ekspert.doc)Образец № 7 - Декларация за съгласие за участие като ключов експерт [ ]188 КБ14-10-2015 14:51