ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9019479
С ПРЕДМЕТ: «Доставка на употребяван колесен комбиниран багер – 1 брой за нуждите на Общинско предприятие «БКС» към Община Малко Търново»
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 10.09.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]369 КБ14-10-2015 14:30
Свали този файл (Publicha_pokana.pdf)Публична покана [ ]351 КБ14-10-2015 14:31
Свали този файл (dokumentaciq.pdf)Документация[ ]361 КБ14-10-2015 14:31
Свали този файл (obrazec_1_admin_svedeniya.doc)Образец №1 - Административни сведения [ ]28 КБ14-10-2015 14:32
Свали този файл (obrazec-2 predl. za izpaln. na porachkata.doc)Образец №2 - Предложение за изпълнение на поръчката[ ]34 КБ14-10-2015 14:32
Свали този файл (obrazec-3 cenovo predlojenie.doc)Образец №3 - Ценово предложение [ ]32 КБ14-10-2015 14:32