ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9015911 С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Малко Търново при следните самостоятелно обособени позиции:
1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие".
2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа".
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 05.06.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (Saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]305 КБ14-10-2015 10:27
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]673 КБ14-10-2015 10:27
Свали този файл (doc.pdf)Документация[ ]381 КБ14-10-2015 10:27
Свали този файл (pri1.doc)Приложение № 1 - Административни сведения[ ]28 КБ14-10-2015 10:28
Свали този файл (pri2.doc)Приложение № 2 - Техническо предложение позиция 1[ ]44 КБ14-10-2015 10:28
Свали този файл (pri2a.doc)Приложение № 2.1 - Техническо предложение позиция 2[ ]51 КБ14-10-2015 10:28
Свали този файл (prilo3.doc)Приложение № 3 - Ценово предложение позиция 1[ ]55 КБ14-10-2015 10:29
Свали този файл (prilo3a.doc)Приложение № 3.1 - Ценово предложение позиция 2[ ]58 КБ14-10-2015 10:29
Свали този файл (pri4.doc)Приложение № 4 - Декларация по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП[ ]38 КБ14-10-2015 10:29
Свали този файл (pri5.doc)Приложение № 5 - Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП[ ]36 КБ14-10-2015 10:29
Свали този файл (otgovor.pdf)Разяснение по документацията № 1 [ ]324 КБ14-10-2015 10:30