ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9014394 С ПРЕДМЕТ: "Ремонт на общинските пътища: път І – 79612 І-9 - Звездец-Евренозово - Близнак ІІІ-908; пътІV- 90095 ІІ – 99 - Царево - Малко Търново - Сливарово; път ІV - 98028 І-9 – м.Босна – Звездец – Младежко; път ІV-98704 ІІІ-907 – м.Босна – Визица – Бяла вода; път ІV - 98708 ІІІ-907 - м. Босна – Визица - Калово; път І – 9 ІV-98032 ІV-980 - Звездец – Малко Търново - Бръшлян; път ІV-98712 ІІІ – 907 - м. Босна - Визица - Заберново; път І–9 ІV–98033 ІV-980 - Звездец – Малко Търново – Стоилово; път BGS3099 М1/І-9/ - Звездец – м. „Петрова нива" на територията на Община Малко Търново".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 24.04.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]339 КБ14-10-2015 08:17
Свали този файл (Publichapokana.pdf)Публична покана[ ]637 КБ14-10-2015 08:20
Свали този файл (Dokumentacia.pdf)Документация[ ]80 КБ14-10-2015 08:20
Свали този файл (Tehnicheskozadanie.pdf)Техническо задание[ ]163 КБ14-10-2015 08:20
Свали този файл (KC.zip)Количествени сметки[ ]65 КБ14-10-2015 08:21
Свали този файл (Opisanie.pdf)Указания към участниците[ ]226 КБ14-10-2015 08:22
Свали този файл (prilojenie2.doc)Приложение № 2 - Предложение за изпълнение[ ]42 КБ14-10-2015 08:23
Свали този файл (prilojenie3.doc)Приложение № 3 - Ценово предложение[ ]45 КБ14-10-2015 08:23
Свали този файл (prilojenie4.doc)Приложение № 4 - Декларация за техническото оборудване[ ]74 КБ14-10-2015 08:24
Свали този файл (prilojenie5.doc)Приложение № 5 - Декларация Списък на договори[ ]38 КБ14-10-2015 08:25
Свали този файл (prilojenie6.doc)Приложение № 6 - Декларация справка[ ]38 КБ14-10-2015 08:25
Свали този файл (prilojenie7.doc)Приложение № 7 - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл[ ]74 КБ14-10-2015 08:26
Свали този файл (prilojenie8.doc)Приложение № 8 - Декларация за участие като подизпълнител[ ]73 КБ14-10-2015 08:27
Свали този файл (prilojenie9.doc)Приложение № 9 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръч[ ]71 КБ14-10-2015 08:27
Свали този файл (prilojenie10.doc)Приложение № 10 - Административни сведения[ ]28 КБ14-10-2015 08:28
Свали този файл (prilojenie11.doc)Приложение № 11 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП[ ]30 КБ14-10-2015 08:28
Свали този файл (prilojenie12.doc)Приложение № 12 - Декларация за запознаване с условията на поръчката[ ]31 КБ14-10-2015 08:28
Свали този файл (prilojenie13.doc)Приложение № 13 - Проекто - договор[ ]61 КБ14-10-2015 08:29
Свали този файл (prilojenie14.doc)Приложение № 14 - Декларация по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП[ ]38 КБ14-10-2015 08:29
Свали този файл (prilojenie15.doc)Приложение № 15 - Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП[ ]36 КБ14-10-2015 08:29