ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9013663 С ПРЕДМЕТ: „Закупуване на екипировка на групите за пресъздаване на народни обичаи" по проект : „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии", договор за безвъзмездна финансова помощ: №02/313/00218/21.11.2012г. на Програма за развитие на селските райони през периода 2007 – 2013 г. по мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности" състояща се от две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 с наименование: „Закупуване на народни носии", която включва: закупуване на 17 броя женска носия; закупуване на 5 броя мъжка носия; закупуване на 5 броя мъжка риза; закупуване на 20 броя детска носия - момче; закупуване на 20 броя детска носия - момиче; закупуване на 20 броя ямурлук; закупуване на 37 броя цървули; закупуване на 17 броя пафти; закупуване на 17 броя пендари; закупуване на 37 броя калпаци; - Обособена позиция № 2 с наименование: „Закупуване на музикални инструменти" която включва: закупуване на 1 брой гайда; закупуване на 1 брой тъпан; закупуване на 1 брой акордеон.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 03. 04. 2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (syobshtenie.pdf)Съобщение[ ]131 КБ13-10-2015 16:11
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]1357 КБ13-10-2015 16:12
Свали този файл (dis.pdf)Документация за участие[ ]152 КБ13-10-2015 16:12
Свали този файл (ukazaniq.pdf)Условия и указания за участие[ ]258 КБ13-10-2015 16:12
Свали този файл (tehn.pdf)Приложение 2 - Техническо задание[ ]185 КБ13-10-2015 16:13
Свали този файл (pri13.doc)Приложение 3 - Предложение за изпълнение ОП 1[ ]77 КБ13-10-2015 16:13
Свали този файл (pri13.3.doc)Приложение 3.1 - Предложение за изпълнение ОП 2[ ]61 КБ13-10-2015 16:16
Свали този файл (Pri14.doc)Приложение 4 - Ценово предложение за ОП 1[ ]60 КБ13-10-2015 16:16
Свали този файл (Pri14.1.doc)Приложение 4.1 - Ценово предложение за ОП 2[ ]51 КБ13-10-2015 16:16
Свали този файл (Pri15.doc)Приложение 5 - Декларация - справка[ ]37 КБ13-10-2015 16:17
Свали този файл (Pri16.doc)Приложение 6 - Списък Изпълнени договори[ ]31 КБ13-10-2015 16:17
Свали този файл (Pri17.doc)Приложение 7 - Администратижни и юридически сведения[ ]29 КБ13-10-2015 16:17
Свали този файл (Pri18.doc)Приложение 8 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП[ ]27 КБ13-10-2015 16:18
Свали този файл (Pri19.doc)Приложение 9 - Декларация по чл. 47, ал. 2 и ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП[ ]34 КБ13-10-2015 16:18
Свали този файл (Pri110.doc)Приложение 10 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП [ ]27 КБ13-10-2015 16:19
Свали този файл (Pri111.doc)Приложение 11 - Проект на договор за ОП 1[ ]117 КБ13-10-2015 16:19
Свали този файл (Pri111.1.doc)Приложение 11.1 - Проект на договор за ОП 2[ ]115 КБ13-10-2015 16:19
Свали този файл (Pril12.doc)Приложение 12 - Декларация за приемане на условията в проект на договора[ ]29 КБ13-10-2015 16:20