Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011 Уникален номер в регистъра на АОП: 00031-2013-0003 вторник, 12 март 2013 год. – сряда, 03 април 2013 год., 17:00 часа.

 

Прикачания:
Свали този файл (informaciq.pdf)Информация[ ]186 КБ13-10-2015 15:42
Свали този файл (Dostavka.zip)Документация[ ]9180 КБ13-10-2015 15:42
Свали този файл (caob4enie.pdf)Съобщение[ ]118 КБ13-10-2015 15:42
Свали този файл (Otgovor.pdf)Разяснение № 1 по документация[ ]264 КБ13-10-2015 15:43
Свали този файл (Otgovor2.pdf)Разяснение № 2 по документация[ ]299 КБ13-10-2015 15:43