ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9010693 С ПРЕДМЕТ: „Услуги за осъществяване на одит по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 10.01.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saob4enie.pdf)Съобщение[ ]306 КБ13-10-2015 14:02
Свали този файл (Ukazaniq.pdf)Указание и условия към участниците[ ]569 КБ13-10-2015 14:02
Свали този файл (tehnichesko_zadanie.pdf)Техническо задание[ ]483 КБ13-10-2015 14:03
Свали този файл (zaglavnastr.pdf)Документация[ ]301 КБ13-10-2015 14:03
Свали този файл (PRILOJENIE3.pdf)Пълно описание на предмета на обществена поръчка[ ]462 КБ13-10-2015 14:04
Свали този файл (PRILOJENIE4.doc)Приложение № 4[ ]378 КБ13-10-2015 14:04
Свали този файл (PRILOJENIE5-7.doc)Приложения № 5-7[ ]337 КБ13-10-2015 14:04
Свали този файл (obr.8.doc)Приложение № 8[ ]324 КБ13-10-2015 14:04
Свали този файл (obr.9.doc)Приложение № 9[ ]328 КБ13-10-2015 14:05
Свали този файл (obr.10.doc)Приложение № 10[ ]340 КБ13-10-2015 14:05
Свали този файл (obr.11.doc)Приложение № 11[ ]327 КБ13-10-2015 14:05
Свали този файл (obr.12.doc)Приложение № 12[ ]329 КБ13-10-2015 14:05
Свали този файл (obr.13.doc)Приложение № 13[ ]331 КБ13-10-2015 14:06
Свали този файл (obr.14.doc)Приложение № 14[ ]336 КБ13-10-2015 14:06
Свали този файл (obr.15.doc)Приложение № 15[ ]329 КБ13-10-2015 14:06
Свали този файл (obr.16.doc)Приложение № 16[ ]328 КБ13-10-2015 14:06
Свали този файл (obr.17.doc)Приложение № 17[ ]338 КБ13-10-2015 14:07
Свали този файл (obr.18.doc)Приложение № 18[ ]338 КБ13-10-2015 14:07