ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9008880. С ПРЕДМЕТ: „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 04.12.2012 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]421 КБ13-10-2015 13:44
Свали този файл (zaglavnastr.pdf)Документация[ ]297 КБ13-10-2015 13:44
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]241 КБ13-10-2015 13:44
Свали този файл (tehnichesko_zadanie.pdf)Техническо задание[ ]446 КБ13-10-2015 13:45
Свали този файл (Ukazaniq.pdf)Указание към участниците[ ]336 КБ13-10-2015 13:45
Свали този файл (prilojenia.doc)Приложения[ ]556 КБ13-10-2015 13:45