ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9006565 С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на дейности за информиране и публичност по проект „Изграждане на достъп до всички части на сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания" гр. Малко Търново".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 29.09.2012 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (dokumentazia.pdf)Документация[ ]21 КБ13-10-2015 13:11
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]121 КБ13-10-2015 13:11
Свали този файл (ukazania.doc)Указания към участниците[ ]59 КБ13-10-2015 13:12
Свали този файл (tehn.pdf)Техническо задание[ ]65 КБ13-10-2015 13:12
Свали този файл (1-oferta.doc)Образец № 1 - Оферта[ ]49 КБ13-10-2015 13:12
Свали този файл (Obrazec_2_Tehn. predl..doc)Образец № 2 - Техническо предложение[ ]40 КБ13-10-2015 13:13
Свали този файл (Obrazec_3-Cenovo predl..doc)Образец № 3 - Ценово предложение[ ]38 КБ13-10-2015 13:13
Свали този файл (Obrazec_4.doc)Образец № 4[ ]39 КБ13-10-2015 13:13
Свали този файл (Obrazec_5.doc)Образец № 5[ ]36 КБ13-10-2015 13:13
Свали този файл (Obrazec_6.doc)Образец № 6[ ]40 КБ13-10-2015 13:13
Свали този файл (Obrazec_7.doc)Образец № 7[ ]47 КБ13-10-2015 13:14
Свали този файл (Obrazec_8.doc)Образец № 8[ ]41 КБ13-10-2015 13:14
Свали този файл (Obrazec_9.doc)Образец № 9[ ]27 КБ13-10-2015 13:14