ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9006382 С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на стълбищен подемник за хора с увреждания" по проект: „Изграждане на достъп до всички части на сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания" гр. Малко Търново".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 25.09.2012 г.

 

 

Прикачания:
Свали този файл (dokumentazia.pdf)Документация[ ]18 КБ13-10-2015 13:02
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]127 КБ13-10-2015 13:03
Свали този файл (ukazania.doc)Указания към участниците[ ]275 КБ13-10-2015 13:03
Свали този файл (tehn.pdf)Техническо задание[ ]68 КБ13-10-2015 13:03
Свали този файл (1-oferta.doc)Образец № 1 - Оферта[ ]50 КБ13-10-2015 13:04
Свали този файл (Obrazec_2_Tehn. predl..doc)Образец № 2 - Техническо предложение[ ]40 КБ13-10-2015 13:04
Свали този файл (Obrazec_3-Cenovo predl..doc)Образец № 3 - Ценово предложение[ ]38 КБ13-10-2015 13:04
Свали този файл (Obrazec_4.doc)Образец № 4[ ]28 КБ13-10-2015 13:05
Свали този файл (Obrazec_5.doc)Образец № 5[ ]27 КБ13-10-2015 13:05
Свали този файл (Obrazec_6.doc)Образец № 6[ ]34 КБ13-10-2015 13:05
Свали този файл (Obrazec_7.doc)Образец № 7[ ]44 КБ13-10-2015 13:05
Свали този файл (Obrazec_8.doc)Образец № 8[ ]34 КБ13-10-2015 13:06
Свали този файл (Obrazec_9.doc)Образец № 9[ ]27 КБ13-10-2015 13:06
Свали този файл (Obrazec-10.doc)Образец № 10 - Декларация посещения[ ]26 КБ13-10-2015 13:07
Свали този файл (Obrazec_11.doc)Образец № 11[ ]27 КБ13-10-2015 13:07