ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9005047С ПРЕДМЕТ: "Доставка на цимент и пясък за Общинско предприятие "БКС" към Община Малко Търново по обособени позиции, както следва: обосособена позиция №1 „Доставка на цимент" и обособена позиция №2 „Доставка на пясък".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.08.2012 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (Dokumentacia.pdf)Документация[ ]224 КБ13-10-2015 11:15
Свали този файл (Pokana.pdf)Публична покана[ ]628 КБ13-10-2015 11:15
Свали този файл (Ukazaniq.doc)Указания към участниците[ ]271 КБ13-10-2015 11:16
Свали този файл (Obrazec_1.doc)Образец № 1[ ]29 КБ13-10-2015 11:16
Свали този файл (Obrazec_2.doc)Образец № 3[ ]28 КБ13-10-2015 11:16
Свали този файл (Obrazec_4.doc)Образец № 4[ ]42 КБ13-10-2015 11:16
Свали този файл (Obrazec_5.doc)Образец № 5[ ]27 КБ13-10-2015 11:16
Свали този файл (Obrazec_6.doc)Образец № 6[ ]40 КБ13-10-2015 11:17