Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9002626 С ПРЕДМЕТ: "Организиране и провеждане на мерки за информация и публичност по проект: „Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия бряг в с. Младежко"- дейност по сключен договор № BG161PO001/4.1-04/2010/040 между Община Малко Търново и МРРБ, във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 " Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини", съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие".

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 15.06.2012 г.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре