ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен №  9027890

С ПРЕДМЕТ: "Ремонт на общинските пътища:път №BGS2090-/І-9/Звездец-Евренозово-Близнак-/ІІІ-908/;път№BGS3092-/ІІ-99,Царево-МалкоТърново/-Сливарово;път№BGS3093-/І-9,м.Босна-Звездец/-Младежко; път №BGS3096 -/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Бяла вода; път№BGS3097-/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Калово; път №BGS3094 -/І-9, Звездец-Малко Търново/-Бръшлян; път №BGS2098-/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Заберново; път №BGS3095 - /І-9, Звездец-Малко Търново/-Стоилово на територията на Община Малко Търново".

Срок за получаване на офертите:  до 17,00 часа на 15.04.2014 г.

 

 

 

 

Приложения: