Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Открита процедура:
„Избор на изпълнител по дейности, свързани с реконструкция и благоустрояване на обекти в гр. Малко Търново, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на улична мрежа и благоустрояване на междублокови пространства в гр. Малко Търново и Обособена позиция № 2: Благоустрояване и озеленяване на част от УПИ XXI , кв. 2 по плана на гр. Малко Търново"

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 30.04.2014 г.

 

 

 

Приложения:

 

Съобщение за отваряне ценовите предложения

Разяснение относно постъпило запитване с Вх. № 70-00-127/16.04.2014 г.

Разяснение относно постъпило запитване с Вх. № 70-00-136/22.04.2014 г.

Разяснение относно постъпило запитване с Вх. № 70-00-138/22.04.2014 г.

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре