Отчет за дейността на Община Малко Търново за периода I.2011 - IX.2011 год.

Отчет за дейността на Община Малко Търново за периода XI.2011 - X.2012 год.

Отчет за дейността на Община Малко Търново за периода XI.2013 - XI .2014 год.

 

Отчет за дейността на Община Малко Търново за периода 2015 - 2019 год.